Fauna Taxon Ontology - TAG (UK) — Dama dama Capreolus capreolus (Fallow deer Roe deer)

Ontology: Fauna Taxon Ontology - TAG (UK)

Parent: Artiodactyla

Synonyms: Fallow deer Roe deer ,Dama dama Capreolus capreolus

Datasets that use Dama dama Capreolus capreolus (Fallow deer Roe deer)

  • None